Видете и пребарајте барања (page 2)

  

пронајдени се 148 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

Почитуван г-не Трајче Богов, Ви благодариме за Вашето прашање и во прилог Ви даваме соодветен одговорот, имено, во согласност со Правилникот за форм...
Вработеност во Казино индустријата
Internal review request sent to Агенција за вработување на РМ by Mirjana on .
Се чека внатрешна ревизија.
Почитувани претставници на Агенција за вработување на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен каракт...
Вкупно приходи
Response by Министерство за финансии to Mirjana on .
Делумно успешно.
Почитувана г-ѓа Мирјана Бајрактарова, Во прилог Ви доставувам Одговор на Вашето барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, кое барањ...
ЦЕЛОСНО ВАШИОТ ОДГОВОР ГО ПРАТИВ ДО СИСТЕМ 48 СТРУМИЦА БИДЕЈКИ НЕ КОРЕСПОНДИРА СО НИВНИОТ ШТО МИ ГО ДАДОА ЗА ИСТОТО ПРАШАЊЕ Одговор Согласно член 12...
Приходи од казината
Response by Општина Гевгелија to Mirjana on .
Информациите не се чуваат.
Почитувана, Општина Гевгелија, како впрочем сите општини во Република Македонија, согласно важечките законски прописи, не остварува никакви приходи од...
Pocituvani, Vo prilog na ovoj mail Vi isprakame odgovor na Vasheto baranje za informacija od javen karakter. Ve zamoluvame da go potvrdite priemot...
Финансиски извештаи
Response by Централен регистар на РМ to Mirjana on .
Се чека внатрешна ревизија.
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен регистар на РМ ([Центр...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Почитувани претставници на Министерство за здравство, Ви испраќам потсетување за моето барање, упатено на 16 јуни 2016, за кое одговорот требаше да м...
ЈК Пролетер - Ресен
Барањето е испратено до Државен комунален инспекторат од Elena на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен комунален инспекторат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен каракт...
Развод на бракот
Барањето е испратено до Основен суд Скопје 2 од Arta на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Основен суд Скопје 2, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Служ...
    info vo vrska so broj na deca nositeli na prava na nedviznosti 2307 deca na nivo na Makedonija se nositeli na pravo na sopstvenost  
Почитувани претставници на Државна комисија за спречување на корупцијата, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации...
Почитуванa, во прилог на овој маил Ви испраќам листа на приватни високообразовни установи кои во моментов поседуваат дозвола за работа од Министерствот...
Информација за високообразовни установи
Барањето е испратено до Министерство за образование и наука од Vesna Poposka на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани, би сакала да ве замолам, врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактерер да ми доставите листа на приватни вис...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Согласно доставеното барање за пристап до информации од јавен карактер, кое се однесува на проектот народни кујни, односно листа на народни кујни со по...
За ова информација ќе се обратите до Државен инспекторат за труд (ДИТ) поздрав
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Фонд на пензиското и инвалидскот...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Изречени санцкии и казни кон угостителски објекти
Барањето е испратено до Државен, санитарен и здравствен инспекторат од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен, санитарен и здравствен инспекторат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации о...
Изречени санцкии и казни поради прекршоци
Барање до Државен пазарен инспекторат од Natasha Petkova. Појаснето од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Потребна е листа на санцкии изречени во изминатите 3 години (септември 2013 година- септември 2015 година)
Регистар на кафе барови и кафе клубови
Барањето е испратено до Министерство за економија од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за економија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Регистар на категоризирани ресторани
Барањето е испратено до Министерство за економија од Natasha Petkova на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за економија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...