Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје

Високообразовни институции

5 барања
Активни студенти на дисперзирани студии
Барањето е испратено до Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје од Сања Божовиќ на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до инфор...
Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до инфор...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?