Сектор за нормативно – правни и управни работи при Министерство за здравство

Министерства

Службено лице: Валентина Цветановска (02) 3112-500 лок. 231

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Сектор за нормативно – правни и управни работи при Министерство за здравство преку оваа страна.