Министерство за надворешни работи

Министерства, исто така познат како МНР

Службено лице: Семра Рамадани

1 барање
Трошоци на МНР Се чека класифицирање.
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за МНР ([МНР е-пошта за барање]) T...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?