Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство

Министерства

Службено лице: Марија Тодороска

7 барања
Почитуван господине Министер, Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?