Испратете барање за
Слободен пристап
до информации

Почнете веднаш »

Секој граѓанин има право на пристап до информации од јавен карактер. Според законот, имателите мора да одговорат.. Дознајте повеќе за слободниот пристап до информации.

Од кого може да побарам информации?

Слободен пристап овозможува испраќање на барања кон 814 иматели, меѓу кои:

Прелистајте ги сите иматели...

Кои информации се објавени?

Корисниците на Слободен пристап имаат поднесено 122 барања, меѓу кои:

Повеќе успешни барања...